De Belangenvereniging voor senioren uit Kaatsheuvel

KBO Kaatsheuvel

Leden

Wie kan lid worden van KBO Kaatsheuvel? Iedereen die ouder is dan 50 jaar.
Hoe kunt u lid worden? Via deze website, klik hier, of door contact op te nemen met het secretariaat.

Jos Hermsen, Waterlaat 4, 5172 VX Kaatsheuvel tel.06-10450822. Email. .

Hoeveel bedraagt de contributie ? € 25,00 per persoon per jaar incl.de kortingspassen.
Wat kunt u verwachten van het lidmaatschap ?

  • 10x per jaar ontvangt u het landelijk blad "ONS" KBO-Brabant, klik hier
  • U ontvangt onze eigen nieuwsbrief
  • U kunt deelnemen aan de kortingpasjesregeling
  • U kunt hulp krijgen bij het invullen van (belasting)formulieren
  • U kunt gratis gebruik maken van de diensten van onze ouderenadviseurs.
  • Gratis deelname aan onze sfeervolle kerstviering
  • Een collectiviteitskorting op de zorgverzekering bij ZKA (Zilver Kruis Achmea) en IAK (VGZ voorwaarden met extra's voor KBO leden)